polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 4 lipca 2024 r. pracownicy tutejszego Urzędu tj. podinspektor Andżelika Luba oraz referent Patryk Sojka wraz z sołtysem Kielczy i pracownikami Wód Polskich z oddziałów w Opolu i Tarnowskich Gór odbyli wizję lokalną Małej Panwi na odcinku Krupski Młyn – Żędowice w celu identyfikacji drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa odbywających się spływów kajakowych tym odcinkiem.

W trakcie oględzin zidentyfikowano drzewa (złomy), które w wyniku oddziaływania silnego wiatru lub podmywania uległy przewróceniu do koryta rzeki Mała Panew. Ponadto zidentyfikowano drzewa (suszki), których posusz jest znaczny bądź całkowity.

W związku z powyższym Wody Polskie zobowiązały się do podjęcia działań prowadzących do usunięcia drzew, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie.

1720166846256.jpeg

1720165908613.jpeg

1720165684838.jpeg

1720162842321.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie