polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji (zakończeniem postępowania) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 1054607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 373/11, 373/17, 373/5 (część), 431 (część) i 430/1 (część) z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFObw. - centrum przesiadkowe.pdf (283,88KB)

×

Wyszukaj w serwisie