polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Wyniki ankiety skierowanej do mieszkańców osiedla Powstańców Śląskich dotyczącej przejścia na nieistniejącym potoku Koronczok w Zawadzkiem.

Screenshot_2.png

* W uwagach do ankiety mieszkańcy zaznaczyli, aby przy tej koncepcji zachować ruch pieszo - rowerowy.

 

Przeciw - likwidacji przejścia na nieistniejącym potoku Koronczok.

Koncepcja  1 - usunięcie istniejących barierek, z jednoczesną poprawą nawierzchni. Istniejący ciąg pieszo - rowerowy nie ulegnie zmianie. Nie będzie możliwy przejazd żadnych samochodów.

Koncepcja  2 - usunięcie istniejących barierek i likwidacja ciągu pieszo – rowerowego, zagospodarowanie terenu zielenią.

Koncepcja  3 - Usunięcie istniejących barierek i likwidacja ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie drogi będącej łącznikiem ulicy Stawowej i osiedla Powstańców Śląskich, z możliwością dojazdu jedynie do bloków nr 17 i 19. Aby uniemożliwić przejazd tą drogą do pozostałych bloków należy na wysokości miejsc parkingowych 17-tki zamknąć ją barierką, klombami, itp.

Koncepcja  4 - Usunięcie istniejących barierek i likwidacja ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie drogi będącej łącznikiem ulicy Stawowej i osiedla Powstańców Śląskich, z konsekwencją wzmożonego ruchu na całym osiedlu.

 

Biorąc pod uwagę wyniki ankiet zostanie sporządzona koncepcja nowej organizacji ruchu na drogach gminnych w obrębie osiedla przy ul. Powstańców Śląskich. Planowana jest również w 2017 r. organizacja spotkania z mieszkańcami osiedla w trakcie, którego będą mogli zapoznać się z koncepcją oraz zgłosić do niej uwagi.

×

Wyszukaj w serwisie