polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin – Olszowa.Etap III. Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285 - 41+744”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968/2, 968/4, 1187/1, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286/6, 1287/1, 1289/1, 1290, 1295/2, 1296/2, 1297/3, 1297/4, 1298, 1300, 1301, 1302/1, 1307/3, 1313, 1314, 1315/4, 1324, 1325, 1326/1, 1328, 1329, 1330, 1334/2, 1335, 1337 z mapy 4, obręb Kielcza, 1391, 1436, 1458/4, 1459/2, 1460, 1461, 1463, 1466/1, 1466/2, 1467, 1468, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485/2, 1486, 1487, 1488/1, 1489, 1511, 1521, 1522, 1523, 1524/1, 1524/4, 1525, 1526, 1578, 1580, 1581, 1582/1, 1582/3, 1582/4, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585/2, 1586, 1593, 1594/1, 1594/2, 1595, 1596, 1597, 1598, 2113, 2115, 2110 z mapy 7, obręb Kielcza, 1923/2, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2051/2, 2116 z mapy 8, obręb Kielcza, 2095, 2126, 2167/1, 2167/2, 2124/2 z mapy 9, obręb Kielcza, 2158 z mapy 11, obręb Kielcza. obwieszczenie - zdw strony decyzjas.pdf

×

Wyszukaj w serwisie