polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 16.12.2016 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” Pan Leszek Kleczko w obecności Radnych miejskich dokonali oficjalnego odbioru inwestycji pn.: „Utwardzenie placu postojowego przy ulicy Handlowej w Zawadzkiem”. Wartość inwestycji wynosi 207 512,62 zł brutto. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” mając na uwadze bezpośrednie sąsiedztwo jej budynków mieszkalnych z przedmiotem inwestycji, który w efekcie będzie także stanowić miejsca postojowe dla mieszkańców osiedla, postanowiła partycypować w kosztach realizacji zadania w wysokości 103 756,31 zł brutto. 

parking.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie