polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy oraz brata Pawła Siennickiego, ze Zgromadzenia Braci Szkolnych prowadzących Dom Opieki Społecznej Caritas w Zawadzkiem, uroczyście przyjął  Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Świat spowity jest konfliktami i wojnami. My, ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Odważnie twórzmy pokój”.

bet.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie