polecamy
Pytania do
Burmistrza

Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego 2016/2017

 

Na sezon zimowym 2016/2017 podpisano w dniu 25.10.2016 r. umowę na zimowe utrzymanie placów, jezdni i chodników w ciągach dróg gminnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z odśnieżaniem należy kierować   do następujących osób:

Urząd Miejski – p. Krzysztof Wiktorzak – w godz. 7.00 – 15.00 tel. 77 46 23 136,

po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy tel. 512 942 737

ZAW-KOM – p. Norbert Morcinek w godz. 7.00 – 15.00 tel. 77 46 22 162

                        po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy, tel. 515 298 087

Kielcza – Sołtys p. Jan Czanguleit – tel. 504 118 022

Żędowice – Sołtys p. Jerzy Stasz – tel. 607 546 739 

Drogi powiatowe: Kielcza ul. Wiosenna, Żędowice ul. Strzeleckautrzymuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego  tel. 77 440 17 00 lub 602 297 839.

Drogi Wojewódzkie: Zawadzkie, Żędowice, Kielcza ul. Opolska – DW901Zawadzkie          ul. Strzelecka – DW426utrzymuje Zarząd Dróg Wojewódzkich  tel. 34 350 91 90.

Ponadto przypomina się mieszkańcom Gminy o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności  o obowiązku zapewniania czystości i porządku przez: cyt.: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości  nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

×

Wyszukaj w serwisie