polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja na temat przygotowania
do sezonu zimowego 2018/2019

 

 

Na sezon zimowym 2018/2019 podpisano umowę na zimowe utrzymanie placów, jezdni
i chodników w ciągach dróg gminnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych należy kierować do następujących osób:

Urząd Miejski:

  • p. Krzysztof Wiktorzak – w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 23 136, po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy tel. 512 942 737
  • p. Eliza Bujmiła-Winkler – w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 23 138

Sołectwo Kielcza:

  • Sołtys p. Jan Czanguleit – tel. 504 118 022

Sołectwo Żędowice:

  • Sołtys p. Jerzy Stasz – tel. 607 546 739

Drogi powiatowe (Kielcza ul. Wiosenna, Żędowice ul. Strzelecka)

utrzymuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego tel. 77 440 17 00 lub 602 297 839

Drogi wojewódzkie

Zawadzkie, Żędowice, Kielcza ul. Opolska – DW901

Zawadzkie ul. Strzelecka – DW426

utrzymuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział terenowy w Oleśnie – w godz. 7.00 -15.00 tel. 34 350 91 90 po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy, tel. 034 350 91 99

Ponadto przypomina się mieszkańcom Gminy o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności
o obowiązku zapewniania czystości i porządku przez: cyt.: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości  nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

Oprócz powyższego zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów na posesje należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości stanowi wykroczenie z art. 102 kodeksu wykroczeń i grozi za nie grzywna do 1000 zł albo kara nagany.

 

Krzysztof Wiktorzak

Samodzielne stanowisko ds. dróg i inwestycji

×

Wyszukaj w serwisie