polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja na temat przygotowania
do sezonu zimowego 2023/2024

 

 

Na sezon zimowym 2023/2024 Burmistrz Gminy Zawadzkie wydał Zarządzenie Nr 959/XXXIII/2023 w sprawie zasad rozliczania zadania powierzonego do wykonania Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych należy kierować do następujących osób:

Urząd Miejski:

  • p. Piotr Walendziuk – w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 23 136, po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy tel. 512 942 737

Sołectwo Kielcza:

  • Sołtys p. Jan Czanguleit – tel. 504 118 022

Sołectwo Żędowice:

  • Sołtys p. Jerzy Stasz – tel. 607 546 739

Drogi powiatowe (Kielcza ul. Wiosenna, Żędowice ul. Strzelecka)

utrzymuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego tel. 77 440 17 00 lub 602 297 839

Drogi wojewódzkie

Zawadzkie, Żędowice, Kielcza ul. Opolska – DW901

Zawadzkie ul. Strzelecka – DW426

utrzymuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział terenowy w Oleśnie – w godz. 7.00 -15.00 tel. 34 350 91 90 po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy, tel. 034 350 91 99 lub email: zima.olesno@zdw.opole.pl

Ponadto przypomina się mieszkańcom Gminy o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności o obowiązku zapewniania czystości i porządku zgodnie z art. 5 pkt 4 : cyt.: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

Oprócz powyższego zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów na posesje należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości stanowi wykroczenie z art. 102 kodeksu wykroczeń i grozi za nie grzywna do 1000 zł albo kara nagany.

 

×

Wyszukaj w serwisie