Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikacja autobusowa

Od dnia 1 stycznia 2017 r. podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie komunikacji autobusowej pomiędzy Gminą Zawadzkie a Gminą Krupski Młyn jest Związek Celowy Powiatowo-Gminny  „Jedź z Nami”, zrzeszający Gminy powiatu strzeleckiego w celu tworzeniu wspólnego transportu publicznego. Godziny odjazdów i przyjazdów autobusów pozostają bez zmian ceny biletów za przejazd kształtują się następująco:

- bilet jednorazowy w obrębie jednej miejscowości w cenie 1,50 zł,

- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Żędowice lub Żędowice-Zawadzkie w cenie 2,00 zł,

- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Kielcza lub Kielcza-Zawadzkie w cenie 2,50 zł,

- bilet jednorazowy za przejazd Zawadzkie-Krupski Młyn lub Krupski Młyn-Zawadzkie w cenie 3,00 zł,

- bilet jednorazowy za przejazd  Żędowice-Kielcza lub Kielcza-Żędowice w cenie 2,00 zł,

- bilet jednorazowy za przejazd  Żędowice-Krupski Młyn lub Krupski Młyn-Żędowice w cenie 2,50 zł,

- bilet jednorazowy za przejazd Kielcza-Krupski Młyn lub Krupski Młyn-Kielcza w cenie 2,00 zł.