polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

PDFobwieszczenie.pdf (362,90KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie