polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie i informacja  Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 1054607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 373/11, 373/17, 373/5 (część), 431 (część) i 430/1 (część) z mapy 2, obręb Zawadzkie

PDFobwieszczenie - centum przesiadkowe.pdf
PDFInformacja - cetrum przesiadkowe.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie