polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

27 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej" w Zawadzkiem. Spotkaniu przewodniczył Pan Alfred Feliks, prezes zawadczańskiego PTTK, który podsumował działalność oddziału za miniony rok oraz wyróżnił osoby i instytucje wspierające działania w zakresie popularyzacji turystyki.

Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej" w Zawadzkiem jest jedną z najaktywniejszych organizacji na terenie Opolszczyzny, której głównym celem działania jest poznawanie i propagowanie regionu Doliny Małej Panwi oraz piękna ziemi strzeleckiej.

×

Wyszukaj w serwisie