polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłosił konkurs pn. „Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016”. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie produktów i usług wytworzonych przez producentów Powiatu Strzeleckiego. Uczestnikami konkursu mogą być podmioty gospodarcze, których produkty lub usługi zostały zgłoszone w I etapie konkursu tj. same dokonały zgłoszenia bądź zostały zgłoszone przez gminy Powiatu Strzeleckiego, instytucje zrzeszające rolników, przedsiębiorców lub producentów rolnych.
Podmioty gospodarcze muszą mieć siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, a zgłaszany produkt lub usługa musi być wytwarzany  lub świadczona przez dany podmiot w roku 2016.

W bieżącej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału zwycięzcy edycji konkursu NPP z roku 2014. Kategorie:

- przetwórstwo rolno-spożywcze,

- działalność produkcyjna,

- działalność usługowa,

- usługi gastronomiczno-hotelarskie.
Udział w konkursie jest BEZPŁATNY - wystarczy zapoznać się z Regulaminem i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy!

Warto wziąć udział, bo na każdego uczestnika czeka bezpłatna promocja zgłoszonego produktu lub usługi, a na zwycięzców oprócz tytułu Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016 roku przewidziana jest statuetka, bezpłatna reklama w dwutygodniku "Powiat Strzelecki" oraz nagroda.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego!

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.doc
Regulamin konkursu.pdf

×

Wyszukaj w serwisie