polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091),wszyscy posiadacze drobiu/ptaków zobowiązani są do:

 1. zgłaszania faktu posiadania drobiu/ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
  obowiązek zgłoszenia dotyczy również gospodarstw hodujących drób/ptaki
  na potrzeby własne;

Pisemne zgłoszenia należy wysyłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście
w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelcach Opolskich (adres jak wyżej) na druku dostępnym na stronach internetowych:
http://strzelce.home.pl/bip/ i www.zawadzkie.pl oraz w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem i w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;

 1. odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności
  w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 2. przestrzegania zasad bioasekuracji poprzez:
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków,
  w których jest utrzymywany drób,
 • zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków,
 • niekarmienie drobiu na zewnątrz budynków,
 • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przestrzeganie zasad higieny,
 • niepojenie drobiu/ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
  do których dostęp mają inne dzikie ptaki;
 1. bezzwłocznego zgłaszania organom Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzom weterynarii, podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu w przypadku następujących objawów: zwiększona śmiertelność, objawy nerwowe, duszność, sinica i wybroczyny, biegunka itp. oraz przypadków znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów), a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew.

Gołębie uznawane są za gatunek o bardzo dużej wrodzonej odporności
na zakażenie wirusem HPAI, odgrywający w epidemiologii grypy ptaków marginalną rolę, bez praktycznego znaczenia jako źródło zakażenia i wektor
w szerzeniu zakażeń.

 

Powiatowy Inspektorat w Weterynarii informuje, że nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej lub zapobiegania takiej chorobie podlega karze pieniężnej.

Pliki do pobrania:

DOCzgloszenie_ptactwa.doc (37,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie