polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Nr GRO.6220.2.2016.ZP z dnia 6 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawadzkie, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1863 (część) i 1862 (część) z mapy 6, obręb Kielcza.

PDFInformacja PSZOK.pdf (203,45KB)

×

Wyszukaj w serwisie