polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszonych wykazach:

- lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Zawadzkiem,

- nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 708, obręb Kielcza,

- nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu: Nr 2790/3 i Nr 2751 obręb Zawadzkie.

treść informacji.pdf

×

Wyszukaj w serwisie