polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Samorząd województwa opolskiego uruchomił nowy program stypendialny dla utalentowanej artystycznie młodzieży pod nazwą „Marszałkowskie talenty". To pierwsza edycja tego konkursu, która adresowana są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego i  „pozwoli na wyłonienie młodych, zdolnych, kreatywnych, którzy mają odwagę tworzenia rzeczy oryginalnych” - powiedział Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Stypendia promować będą najzdolniejszą młodzież w siedmiu dziedzinach sztuki: muzyce, plastyce, fotografii, filmie, literaturze oraz tańcu i teatrze. Uprawnieni do złożenia wniosku o przyznanie stypendium są pełnoletnie osoby fizyczne na stałe zameldowane na terenie naszego województwa, szkoły, instytucje kultury i stowarzyszenia twórcze, inne podmioty działające w sferze kultury i sztuki. Jednorazowe stypendium dla utalentowanego ucznia to 7600 złotych. Ogółem Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel w 2017 roku 100 tys. złotych.
Termin składania wniosków do 30 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub składać je osobiście w kancelarii ogólnej urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30.

PDFMarszałkowskie talenty ogłoszenie.pdf (153,53KB)
DOCXMarszałkowskie talenty wniosek.docx (26,43KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie