polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszonych wykazach:

- nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki: Nr 1850/2 o pow. 0,0095 ha oraz Nr 1850/3 o pow. 0,0062 ha, z mapy 6, obręb  Zawadzkie, położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Zawadzkiem,  stanowiących własność Gminy Zawadzkie,

- nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki: Nr 267 o pow. 0,7810 ha oraz Nr 268 o pow. 0,3100 ha, z mapy 2, obręb Kielcza, położonych w Kielczy, stanowiących własność Gminy Zawadzkie,

- nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 381/6 (część o pow. 0,0358 ha) z mapy 1, obręb Zawadzkie, zlokalizowanej przy ul. Lublinieckiej w Zawadzkiem, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie.

informacja o wykazach.pdf

×

Wyszukaj w serwisie