polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz Stachowski serdecznie zaprasza mieszkańców ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem na spotkanie w sprawie dalszych działań dotyczących tzw. mostku na Koronczoku przy ul. Stawowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 1500 w miejscu przedmiotowego mostku. W przypadku niepogody spotkanie odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój nr 201.

×

Wyszukaj w serwisie