polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

1B5A0080.jpeg

 

   Dnia 22 kwietnia br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski uczestniczył w gali przyznania „Laurów Ziemi Strzeleckiej”, podczas której wręczył „Laury dla Najlepszych Gimnazjalistów”. Z rąk Burmistrza Zawadzkiego dyplomy, upominki oraz jednorazowe stypendia otrzymali gimnazjaliści reprezentujący poszczególne gimnazja z terenu naszej gminy, wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce, działalnością charytatywną    i społeczną oraz postawą obywatelską. Tak zwanymi „Małymi Laurami” zostali wyróżnieni: Julia Bartoszek, Urszula Spik i Damian Staś.

Julia Bartoszek - ZSG Kielcza - zdjęcie 2017.jpeg

Julia Bartoszek jest uczennicą klasy III Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Wincentego z Kielczy w Kielczy, obdarzoną wieloma zdolnościami, uzyskującą bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wzorowe oceny ze sprawowania. Na zakończenie klasy II gimnazjum uzyskała średnią ocen 5,27, natomiast po I semestrze bieżącego roku szkolnego – 5,13. Uczennica prezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje poglądy innych. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami.

Zawsze wywiązuje się z powierzonych jej zadań, przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska – potrafi właściwie planować i organizować działania zespołu klasowego. Julia jest osobą wrażliwą na krzywdę innych, dlatego angażuje się w działalność Szkolnego Koła „Caritas” oraz Wspólnoty Misyjnej „Paulus”.

Wykazuje wybitne zdolności sportowe, w szczególności w dziedzinie tenisa stołowego. W tej dyscyplinie osiąga bardzo wysokie wyniki w wojewódzkim oraz ogólnopolskim współzawodnictwie, a także na turniejach o charakterze międzynarodowym. Od kilku lat wchodzi w skład Kadry Wojewódzkiej i Kadry Narodowej Juniorek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Jest ponadto czołową zawodniczką II ligi kobiet. Wśród największych sukcesów Julii w roku 2016 wymienić należy zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy w Zagrzebiu, a także srebrnego i brązowego medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Ostródzie. Jako reprezentantka Kadry Narodowej Juniorek, w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie uczestniczyła również w zawodach międzynarodowych Pro Tour, podczas których godnie reprezentowała swój region i szkołę.  W klasie III gimnazjum na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej tzw. „Gimnazjadzie” Julia zdobyła I miejsce, uzyskując tytuł Mistrzyni Województwa Opolskiego w tenisie stołowym. Na koniec sezonu w roku 2016 była najwyżej sklasyfikowaną kadetką   i juniorką w województwie opolskim, a także czwartą kadetką w Polsce.

Z pasją rozwija swoje zdolności muzyczne. Grą na gitarze uświetnia uroczystości  szkolne i gminne. Jest członkiem Szkolnego Zespołu Muzycznego „Melizmat”  oraz Scholi Młodzieżowej „Gaudium”. Jej praca, osiągnięcia, ambicja i konsekwencja w dążeniu do celu mogą być wzorem dla innych.

Julia jest osobą bardzo pracowitą, sumienną i zorganizowaną. Mimo wielogodzinnych treningów, licznych wyjazdów na turnieje, mecze ligowe, zgrupowania kadry, znajduje czas na naukę. Potrafi pogodzić obowiązki szkolne z zajęciami sportowymi, a także wygospodarować czas na rozwijanie innych zainteresowań.

 

Urszula Spik PG Nr 1 Zawadzkie - zdjęcie  2017.doc.jpeg

Urszula Spik jest uczennicą klasy IIIb Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem. Klasę drugą gimnazjum ukończyła otrzymując świadectwo z wyróżnieniem ze średnią  ocen 5,67.  Przez trzy lata nauki w gimnazjum chętnie brała udział w konkursach, odnosząc  w nich sukcesy:

  • W roku szkolnym 2014/2015 zostałaLaureatką Ogólnopolskiego Konkursu Multitestz zakresu matematyki organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej.
  • W roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyła w Konkursie Matematycznym GALILEO (wyróżnienie) oraz III Gminnym Konkursie Talentów 2015 zorganizowanym przezGOSiT w Zawadzkiem. Została nominowana do tytułu Najlepszy Uczeń Gimnazjum w powiecie strzeleckim.
  • W roku szkolnym 2016/2017 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Geograficznego i Biologicznego. Ponadto zajęła: I miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, I miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, II miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, III miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, III miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, V miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, I miejsce w Konkursie Wiedzy Muzycznej „Życie i twórczość Fryderyka Chopina”, zorganizowanym przez GOSiT w Zawadzkiem. Brała także udział w zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski XII Olimpiadzie Matematycznej Juniorów (I i II etap) oraz Gminnym Dyktandzie.

W obecnym roku szkolnym pełni funkcję zastępcy przewodniczącej szkoły i zastępcy przewodniczącej klasy. Angażuje się w pracę samorządu, opiniuje dokumenty szkolne, przyczynia się do realizacji podjętych w szkole inicjatyw. Podjęła starania o wolontariat             w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Systematycznie pogłębia swoją wiedzę wykraczając poza wymagania obowiązkowe, co potwierdzają celujące wyniki nauczania. W roku szkolnym 2014/2015 brała udział w „Zajęciach matematycznych z zastosowaniem ICT” realizowanych w ramach projektu   „Z myślą o jutrze”, a  w roku szkolnym 2015/16  w programie edukacyjnym „Mistrzowie kodowania”, którego celem jest upowszechnienie programowania w polskich szkołach, rozwijanie umiejętności programistycznych, nauka analitycznego i kreatywnego myślenia.

Urszula jest pracowitą, wszechstronnie uzdolnioną osobą. Cechuje ją sumienność, wysoka kultura osobista i skromność. Jest koleżeńska i zawsze chętna do pomocy.

Zawadzkie - Żędowice - Damian Staś.jpeg

Damian Staś jest uczniem klasy III Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach.  Osiąga wysokie wyniki w nauce. Klasę II ukończył ze średnią 5,1, zaś jego średnia ocen za I semestr klasy III wyniosła 4,93. Cechuje go skromność  i  nienaganna postawa. Rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jego zachowanie zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum zawsze oceniane było jako wzorowe. Wykazuje się szerokimi zainteresowaniami, pracowitością i sumiennością. Chętnie uczestniczy w różnego rodzaju konkursach. W  roku szkolnym 2016/2017 brał udział w następujących konkursach przedmiotowych: Wojewódzkim Konkursie Geograficznym, Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym - I miejsce na etapie gminnym, Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, Wojewódzkim Konkursie Fizycznym – III miejsce, Wojewódzkim i Międzynarodowym Konkursie Matematycznym.

Damian aktywnie działa w  SKKT PTTK – przygotowuje prace na wystawy, bierze udział   w konkursach wiedzy krajoznawczo-turystycznej, wiedzy o regionie, uczestniczy  w rajdach rowerowych. W obecnym roku szkolnym ponownie brał udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczo-Turystycznym „Poznajemy Ojcowiznę”.  W roku szkolnym 2014/2015 jego praca pt.”Stary i Nowy Rok w Żędowicach” zdobyła  II miejsce na etapie wojewódzkim, zaś w roku szkolnym 2015/2016 praca zatytułowana  „Kielcza  - miejsca historyczne i turystyczne” zdobyła „GRAND PRIX” na etapie wojewódzkim w kategorii indywidualnej szkół gimnazjalnych oraz nagrodę miesięcznika ”Poznaj swój kraj” (laureat finału centralnego).

Damian włącza się w prace szkolnego wolontariatu poprzez udział w akcjach charytatywnych. Uczestniczył w akcji „Kolędnicy Misyjni”, z której dochód przeznaczony jest na misje, zbiórce nakrętek dla chorych dzieci oraz akcji „Pomóżmy popłynąć Barce”.                                           W szkole prowadzi „aktywną przerwę”. Był współorganizatorem szkolnych „Andrzejek”, klasowej Wigilii, klasowego „Dnia Kobiet”, spotkania z wróżbami, szkolnych „Walentynek”.

Reprezentował szkołę w środowisku (podczas Gminnych Dożynek, Dni Miasta Zawadzkie, Spotkań z Folklorem) oraz poza granicami kraju (Czechy, Słowacja).

Damian jest osobą pogodną, chętną do podejmowania zadań. Chętnie pomaga w nauce kolegom i koleżankom, poświęcając im swój wolny czas.

Dzięki swojej pracy, zaangażowaniu zarówno wśród rówieśników jak i nauczycieli uważany jest  za osobę sympatyczną, na której można polegać.

Laureatom serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania zainteresowań  i pasji, a także satysfakcji z wszelkich podejmowanych działań.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie