polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Z okazji zbliżającego się Dnia Hutnika i Strażaka pragniemy złożyć serdeczne życzenia, aby ten piękny dzień, Święto Waszego Patrona, Świętego Floriana, był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów, tak osobistych, jak i zawodowych. Oby atmosfera życzliwości i radości pozostawała w sercu przez cały rok, a działalność w hutniczych i strażackich szeregach była źródłem satysfakcji i spełnienia aspiracji.

Pomimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków życzę Wam niezłomnej wiary w lepszą przyszłość. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia, a święty Florian czuwa nad Wami.

 

Przewodniczący                                                                    Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Stanisław Kiełek                                                                   Mariusz Stachowski

×

Wyszukaj w serwisie