polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

SZANOWNI PAŃSTWO,
dla naszej  gminy został napisany projekt w ramach MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.
Projekt dotyczy edukacji muzycznej:
·      Zakup instrumentów.
·      Zatrudnienie instruktorów.
·      Docelowo utworzenie młodzieżowej orkiestry.
Możemy uzyskać 100 tysięcy głosując w formie papierowej (kartą do głosowania dostępną w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem) lub drogą elektroniczną. Głosować może każdy mieszkaniec powiatu strzeleckiego, który w chwili głosowania ukończył 16 lat. Można głosować tylko jeden raz na zadanie o zasięgu regionalnym oraz subregionalnym.
Nasze zadania to:
·      KONCERTY MUZYCZNE S/SKK/1/DKS
·       Z MUZYKOWANIA CZERPAĆ PRZYJAMNOŚĆ I NAUKĘ.
SZACUNEK, TOLERANCJA I WSPÓŁPRACA W GRUPIE
P/OST/4/DKS
Głosując elektronicznie należy wejść na stronę urzędu marszałkowskiego wybierając zadanie w zakładce
ZAGŁOSUJ. Następnie wybrać powiat strzelecki i na formularzu konkretne zadania:
SUBREGIONALNE NR. 1          S/SKK/1/DKS
REGIONALNE NR. 4                 P/OST/4/DKS
Od nas zależy przyszłość naszej młodzieży więc wesprzyjmy te inicjatywy.
https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

 

×

Wyszukaj w serwisie