polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie, Burmistrz Zawadzkiego ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

PDFZarządzenia Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawi.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji .docx
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.pdf
DOCstypendia - wzór wniosku.doc
DOCnagrody- wzór wniosku.doc
 

×

Wyszukaj w serwisie