Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 czerwca br., była okazją do przyznania najwyższych odznaczeń miejskich. Trafiły one do osób, które swoją codzienną działalnością przysparzają sławy naszej gminie, są ponadprzeciętnością oraz mają na swoim koncie znakomite osiągnięcia.


    Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem przyznali Arkadiuszowi Baronowi, Zbigniewowi Podleśnemu oraz Alfredowi Feliksowi, w imieniu którego nagrodę odebrała córka Beata Jędruś.


    Arkadiusz Baron ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami. Niestandardowa działalność, jego zaangażowanie i pasja są dostrzegane i wysoko oceniane nie tylko w środowisku szkolnym. Są przykładem na to, że mimo rozmaitych trudności można swoją pracę wykonywać profesjonalnie i z wielkim pożytkiem społecznym. Dr Arkadiusz Baron jest inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć w dziedzinie kultury  oraz imprez o zasięgu szkolnym i lokalnym. Uczestniczył w realizacji projektu Nadleśnictwa Zawadzkie polegającego na organizacji Izby Geologicznej w Kielczy, wspólnie z uczniami szkół z terenu gminy Zawadzkie przygotował spektakl historyczny z okazji 50-lecia nadania praw miejskich pt.: „Klucze do historii Gminy Zawadzkie’, w roku 2000 zorganizował działającą do dziś szkolną Izbę Regionalną będącą zbiorem pamiątek oraz dokumentów dotyczących dziejów Zawadzkiego i okolic. Jest autorem książek oraz publikacji na łamach lokalnej prasy w Zawadzkiem, Strzelcach Opolskich i Lublińcu.  


    Zbigniew Podleśny jest inicjatorem działalności polonijnej na Słowacji, w regionie Środkowe Poważe i w sposób szczególny przyczynia się do pielęgnowania partnerstwa pomiędzy Zawadzkiem i Dubnicą nad Wagiem. Dzięki niemu do Dubnicy zapraszane są zespoły artystyczne i szkolne z Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy, które uczestniczą w licznych projektach polonijnych tj: w Dubnickich Dniach Przyjaźni, Współpracy i Folkloru, w Dubnickich Festiwalach Folklorystycznych z udziałem międzynarodowym, w ogólnosłowackich obchodach Zielonoświątkowych oraz w imprezach Bożonarodzeniowych np.: bratysławski koncert jasełkowy „Boże Narodzenie w sercach nam gra”. Klub pod jego przewodnictwem inicjował również wymianę i spotkania dubnickich i zawadczańskich seniorów, zrzeszonych w Klubie Seniora, Kole terenowym PZERiI oraz Uniwersytecie III Wieku. Szczególna współpraca nawiązała się pomiędzy klubem i szkołą w Żędowicach oraz zespołem „Żędowianie”.
    Alfred Feliks od 1969 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a od roku 1976  pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK  „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. Jest organizatorem niezliczonej ilości imprez turystycznych, wypraw krajowych i zagranicznych, które są skarbnicą wiedzy dla młodych uczestników w zakresie historii, krajoznawstwa i turystyki. Od roku 1979 z jego inicjatywy, w każdej szkole powołano do działania Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK. Od tego czasu Oddział pod kierunkiem Pana Feliksa ciągle rozwija i rozszerza swoje działania organizując szczególnie dużo imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, którzy stanowią obecnie ok. 50% członków OZ/PTTK.


    Tytuł Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie otrzymał Jan Cieślik. Pasją doktora Cieślika jest działalność społeczna. Jest do dziś emisariuszem interesów liceum i gminy w przeróżnych gremiach powiatowych, wojewódzkich i państwowych. Uznanie dla fachowej wiedzy i umiejętności pana Cieślika znalazło także wyraz w jego udziale w szeregu gremiów eksperckich, związanych z reformą oświaty, jakością szkół i kwalifikacją nauczycieli. Przez ponad 20 lat organizował i prowadził różne formy doskonalenia nauczycieli i oświatowej kadry kierowniczej. Jest autorem ponad 60 artykułów w czasopismach krajowych i regionalnych, w tym czterech książkowych.
    Podczas sesji Burmistrza Zawadzkiego Mariusz Stachowski wręczył także 3 Statuetki Burmistrza Zawadzkiego. Statuetka jest wyróżnieniem przyznawanym osobom, które swoją działalnością i osobowością podnoszą prestiż gminy Zawadzkie oraz w szczególności przyczyniają się do rozwoju oraz upowszechniania jej dorobku, historii i tradycji.


    Statuetki otrzymali Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Rodziny w Zawadzkiem za organizację cyklicznej imprezy „Majówka z Rodziną” oraz aktywną działalność charytatywną na rzecz mieszkańców Gminy Zawadzkie, Zespół Tańca Narodowego i Regionalnego „Żędowianie” za promowanie śląskiej gwary i kultury, efektywną działalność promocyjno – edukacyjną i opiekę nad utalentowanymi artystycznie dziećmi i młodzieżą oraz grupa pielęgnująca tradycję wyplatania korony dożynkowej w Kielczy za kultywowanie od ponad 30 lat lokalnych tradycji i zwyczajów wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


 Na zakończenie Burmistrz przekazał w imieniu Władz Samorządowych Gminy Zawadzkie specjalne podziękowania na ręce pana Romana Ksciuka. Pan Roman jest osobą, która od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym naszej gminy. Angażuje się na wielu płaszczyznach: w biznesie, lokalnej przedsiębiorczości, współpracy międzynarodowej i życiu kulturalnym naszej gminy.

Szerzej o osiągnięciach nagrodzonych będzie można przeczytać w kolejnym wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego.

foto. Wojciech Brzeszczak