polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

loga.jpeg


W dniu 3 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 03.01.01 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Jest to projekt partnerski obejmujący zadania, które w kompleksowy sposób wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 i innych uciążliwych zanieczyszczeń, zwiększą efektywność energetyczną transportu publicznego na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego i przyczynią się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego. Inicjatywa będzie realizowana na obszarze powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego oraz ośmiu gmin: Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie. Gmina Zawadzkie w ramach projektu zrealizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego”. Wartość dofinansowania dla gminy Zawadzkie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, to kwota 412.209,20 zł.

 

×

Wyszukaj w serwisie