polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

mapa.jpeg

I. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KIELCZY - REJON ULICY OPOLSKIEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. w dniu 26.06.2017r. przekazał plac budowy w związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielcza w rejonie ulicy Opolskiej.

Inwestycja jest finansowana ze środków własnych Spółki przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego i jest nim firma: "BUDEXIM" Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik.

Zakres oraz plan rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Kielczy został przedstawiony na Mapie poglądowej (zakres czerwony i żółty). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż po zakończeniu budowy kanalizacji w rejonie ulicy Opolskiej (planowane zakończenie IV kw. 2017) mieszkańcy nie będą mogli włączyć się do nowej sieci. Włączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacji będzie możliwe po zakończeniu kolejnego etapu rozbudowy kanalizacji w Kielczy, który planowany jest na lata 2018/2019 (w ramach PROW 2014-2020). Wcześniejsze rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opolskiej jest podyktowane planami modernizacji drogi wojewódzkiej nr 901 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Chcemy, aby budowa kanalizacji sanitarnej została zakończona przed rozpoczęciem modernizacji drogi wojewódzkiej.

Przeprowadzone zostały już prace związane z geodezyjnym wytyczeniem charakterystycznych punktów sieci oraz rozpoczęły się prace związane z posadowieniem komór przewiertowych oraz same przewierty. Wszystkich mieszkańców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzenia prac budowlanych. Postęp prowadzonych prac można śledzić na stronie internetowej Spółki (www.zaw-kom.pl) w zakładce inwestycje.

Niech prowadzona budowa będzie naszym wspólnym dziełem.

W przypadku pytań, problemów lub innych spraw związanych z inwestycją prosimy o kontakt telefoniczny tel. 77 46 22 153, a w przypadku chęci odwiedzenia naszej Spółki zapraszamy do biura nr 3 (parter) w siedzibie Spółki.

 http://www.zaw-kom.pl/zaw-kom-inwestycje/budowa-kanalizacji-kielcza-ul-opolska

Tablica PROW_2014-2020_ZAW-KOM.jpeg

II. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KIELCZA POŁUDNIE W RAMACH PROW 2014-2020 (Mapa poglądowa: zakres turkusowy)

Spółka „ZAW-KOM” w dniu 17 listopada 2016 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarna wodno-ściekowa” pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza – etap III w ramach PROW 2014-2020. Wniosek złożony przez zakład został zweryfikowany i otrzymał pozytywną ocenę oraz ilość punktów wystarczającą do otrzymania pomocy w formie dofinansowania.

21 czerwca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została zawarta umowa pomiędzy Spółką, a Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy.

W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w części południowej Kielczy (Mapa poglądowa: kolor turkusowy).

Zakład rozpoczęcie prac budowlanych planuje na wiosnę 2018 roku, a ich zakończenie na jesień. O terminie obowiązkowego przyłączenia mieszkańcy będą informowaniu indywidualnie.

 

 

Zespół ds. inwestycji Z.G.K. „ZAW-KOM”

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie