polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

  1. 370/1, 577/1 z mapy 2, obręb Zawadzkie;
  2. 370/4, 683, 684/1, 687, 688, 693/3, 693/4, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 694/1, 694/2, 702/1, 702/2, 703/4, 715/6, 715/23, 715/24, 716/3, 716/17, 717/3, 717/10, 718/6, 718/13, 719, 720/3, 721/1, 726/3, 726/6, 727, 728/8, 729/4, 730, 732/2, 732/10, 732/11, 732/12, 733/1, 750/23 z mapy 3, obręb Zawadzkie;
  3. 81/7, 85, 86, 89, 90 z mapy 1, obręb Żędowice;
  4. 96, 97, 139, 140, 142, 143, 149/2, 150, 151, 169, 170, 178, 179, 193/1, 194, 247, 259, 260/1, 263/2, 265/2, 266, 268/1, 276/1, 277/2, 278, 279, 280, 282, 283, 294, 295, 296/2, 296/1, 313 z mapy 2, obręb Żędowice;
  5. 1774, 1776, 1777/2, 1778, 1985/3, 1986, 1987, 1988, 1998, 2001, 2002, 2003, 2329/1 z mapy 7, obręb Żędowice.

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego .pdf

×

Wyszukaj w serwisie