polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z przedstawicielami jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie. Burmistrz podziękował dyrektorom i nauczycielom za opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny trud oraz zaangażowanie w pracy, a także wszelkie działania na rzecz rozwoju gminnej oświaty. Wyrazy podziękowania skierował także do pracowników niepedagogicznych za wkład w prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych oraz związków zawodowych za dotychczasową współpracę. Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.
Podczas spotkania Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli Nagrody Burmistrza przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzone zostały: Beata Brzezińska  – dyrektor PSP w Zawadzkiem, Małgorzata Kozioł – dyrektor PSP w Żędowicach,  Eryka Kubica – nauczyciel PSP w Żędowicach, Jolanta Momot – dyrektor PP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Sylwia Olkuśnik – nauczyciel PSP im. Wincentego z Kielczy w Kielczy, Elżbieta Szewczak – nauczyciel PG Nr 1 w Zawadzkeim, Ewa Trepka – dyrektor PP w Żędowicach oraz Małgorzata Żuchowska – nauczyciel PSP w Zawadzkiem. W bieżącym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczone zostały: Renata Grzybek - dyrektor PP Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem,  Barbara Pflaum – nauczyciel PP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Dorota Malik – nauczyciel PSP w Zawadzkiem oraz Katarzyna Sztęborowska – wicedyrektor PSP w Zawadzkiem. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczono: Różę Paprotną – dyrektora PG Nr 1 w Zawadzkiem i Wiesławę Stępień – dyrektora PP w Kielczy, Medalem Srebrnym: Grażynę Machelską – nauczyciela PSP w Zawadzkiem, natomiast Medalem Brązowym – Dianę Bugajewską – nauczyciela PG Nr 1 w Zawadzkiem. Nagrodzonym nauczycielom gratulujemy oraz życzymy radości z odkrywania talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży, dumy z ich sukcesów oraz wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków.

DSC_0851.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie