polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2017 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
w ramach zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – VIII nabór”. Kwota dofinansowania, obejmująca koszty kwalifikowane, wynosi 3.439,44 zł. Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się: demontaż
lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało pięciu /5/ beneficjentów. Łącznie z terenu gminy Zawadzkie w roku 2017 usunięto 5,104 Mg odpadów azbestowych.

 

×

Wyszukaj w serwisie